Etusivu / Videot ja blogi / Kymmenen vuotta omalääkärinä Omapihlajassa
Blogikirjoituksia
30.5.2017

Kymmenen vuotta omalääkärinä Omapihlajassa

Koskela Tuomas pienennetty.jpgTuomas Koskela

Omapihlaja-terveysasema aloitti toimintansa Tampereen Kehräsaaressa 10 vuotta sitten 2.4.2007. Aluksi meitä oli neljä lääkäriä ja neljä hoitajaa, innostuneita ja työhönsä sitoutuneita. Poikkesimme tavanomaisesta terveydenhuollon työyhteisöstä siinä, että valitsimme itse työtoverimme ja aloitimme puhtaalta pöydältä. Tavoitteenamme oli muuttaa maailmaa tai ainakin suomalaista perusterveydenhuoltoa: tehdä siitä asiakaslähtöistä ja tiiviiseen hoitaja-lääkärityöparityöskentelyyn perustuvaa.

Alusta alkaen Omapihlajan työ organisoitiin lääkäri-hoitajatyöpareihin, jotka hoitivat yhteistyössä asiakkaitaan. Omapihlaja oli ensimmäisiä terveysasemia Suomessa, joissa työparimalliin siirryttiin. Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, työparityöskentely on yleinen käytäntö suomalaisissa terveyskeskuksissa.

Hoitajan rooli on Omapihlajan toimintamallissa keskeinen. Asiakkaan ensimmäinen kontakti on hoitaja, joka on asiakkaalle usein ennestään tuttu. Hoitaja tekee hoidontarpeen arvion ja on aktiivisesti mukana hoidossa ja sen seurannassa. Suomalainen järjestelmä poikkeaa muista eurooppalaisista järjestelmistä siinä, että työnjako hoitajan ja lääkärin välillä on hyvin kehittynyttä. Tämä mahdollistaa lääkärin keskittymisen monisairaisiin potilaisiin ja haastaviin ongelmanratkaisutilanteisiin.

Lääkärin työ Omapihlajassa on etenkin asiakkaiden pitkäaikaissairauksien hoitoa ja yhteistä kulkua asiakkaiden kanssa. Pitkäaikaissairauksien hoitoon liittyy myös paljon sosiaalietuuksien arviointia, kuten erilaisten lausuntojen laatimista. Lääkärin työ sisältää toki myös sairauksien varhaisdiagnostiikkaa, koska terveyskeskuslääkärin vastaanotto on usein asiakkaan ensimmäinen kontakti terveydenhuoltoon. Mikään ihmiseloon kuuluva ei ole vierasta terveyskeskuslääkärille.

Omapihlajassa saimme jo kymmenen vuotta sitten kokemuksia terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Periaatteena oli, että asiakas sai itse valita hoitavan työparinsa. Tähän tuli kuitenkin pian rajoituksia, kun työparien asiakaslistat täyttyivät nopeasti. Tämä haaste on edessä tulevassa sote-uudistuksessakin.

Omapihlajassa olemme hioneet vastaanottomalleja palveluiden kysynnän hallitsemiseksi. Puhelinyhteyden saaminen terveydenhuollon ammattilaiseen on yksi perusterveydenhuollon suurimpia haasteita. Puhelinjärjestelmien viimeisin versio, joissa yksi hoitaja kerrallaan päivystää koko aseman puhelinta, vaikuttaa toimivan kokeiluista parhaiten. Missään vaiheessa puhelinpalvelua ei kuitenkaan ole ulkoistettu Omapihlajan ulkopuolelle, sillä yhteydenotot on haluttu pitää omissa käsissä.

Kymmenen omalääkärivuoden jälkeen siirryin lääkärin työstä Omapihlajassa sivuun. Työntekijät Omapihlajassa ovat vaihtuneet, mutta Omapihlajan alkuperäinen henki on säilynyt ja kirkastunut. Tyytyväinen asiakas on edelleenkin meille tärkein palaute.

Olen kiitollinen useista pitkäaikaisista luottamuksellisista hoitosuhteista Omapihlajan asiakkaiden kanssa. Ne ovat olleet parasta antia lääkärin työssä. Hoitosuhteiden jatkuvuus on koko perusterveydenhuollon toimivuuden pohja, ja ne ovat myös molemminpuolisen oppimisen perusta.


Tuomas Koskela, yleislääketieteen erikoislääkäri

Takaisin